FAQ about tickets and entrance SWF 2021

29 July 2021

Yes, the signal has been given: SWF 2021 can happen! In this FAQ sheet yo will find all the answers to your questions about tickets and entrance of the festival.

 

Let op: deze FAQ is bijgewerkt op 29 juli 2021. We volgen altijd de actuele maatregelen van de overheid op. Deze FAQ wordt z.s.m. geüpdate bij nieuwe maatregelen die gelden, maar de informatie kan hier dus soms wat achterlopen.

Please note: this FAQ was updated on July 29, 2021. We always follow current government measures. This FAQ will be updated asap with new measures that apply, but the information can sometimes be a bit behind.

 

FAQ 50% DOWN PAYMENT

 

NL: Wanneer was de tweede betaling van de tickets?
De deadline van het betalen van de tweede 50% van de tickets is al verstreken. Deze deadline is zelfs al een keer verlengd. Vrijgekomen tickets worden binnenkort opnieuw in de verkoop gesteld.

EN: When was the second ticket payment?
The deadline of paying the second 50% of the tickets has already passed. This deadline has also been extended. Released tickets will be put back on sale soon.

 

NL: Komt er een extra ticket sale?
De extra ticketsale van de vrijgekomen, niet afbetaalde tickets komt nog! Houd onze socials in de gaten voor de datum hiervan.

EN: Will there be an extra ticket sale?
The extra ticket sale of the released, unpaid tickets is still coming! Keep an eye on our socials for the date of this sale.

 

NL: Ik kan toch niet komen. Kan ik een refund krijgen van mijn (aan)betaling?
Nee. Destijds is aangegeven dat je de aanbetaling niet terugkrijgt wanneer je besluit om je tweede betaling niet af te ronden. Kan je niet meer komen, dan adviseren we je om je volledig afbetaalde en ontvangen ticket(s) op Ticketswap te verkopen.

EN: I can’t come to the festival after all. Can I get a refund of my down payment?
No. At the time we’ve communicated that you will not receive a refund if you don’t finish your down payment. If you can’t come, we advise you to sell your paid and received ticket(s) on Ticketswap.

  

NL: Maakt het uit als mijn ticket op iemand anders naam staat?
Nee! Dat maakt niet uit.

EN: Does it matter if my ticket has a different name on it?
No! It doesn’t matter.

 

NL: I have a ticket but not a locker/ shuttle service/ parking ticket. Where can I buy them?
Die kan je hier bestellen in onze reguliere ticketshop.

EN: I have a ticket but not a locker/ shuttle service/ parking ticket. Where can I buy them?
You can buy them here in our regular ticketshop.

 

FAQ ENTREE PROTOCOL / ENTRANCE PROTOCOL – CORONACHECK 

NL: Moet ik me laten testen om toegang te krijgen tot het festival?
Naar alle waarschijnlijkheid volstaat alleen een negatieve testuitslag via Testen voor Toegang. Op maandag 2 augustus komt er meer duidelijkheid vanuit de overheid over het testbeleid. Tevens zullen we dan deze FAQ updaten.

EN: Do I need to get tested to get access to the festival?
It will probably be the case that only a negative test result via ‘Testen voor Toegang’ will give you access to the festival. On Monday, August 2, there will be a press conference from the government and give more clarity about the test policy. We will also update this FAQ after the press conference.

 

NL: Hoe werkt het testen voor toegang?
We vragen alle bezoekers om binnen 24 uur (waarschijnlijk voor het einde van het festival om 23:00 uur) van tevoren een test af te laten nemen om aan te tonen dat hij/ zij geen COVID-19 heeft. Dit betekent waarschijnlijk dat je je op zaterdagochtend moet laten testen. Plan voor dit moment tijdig een testafspraak in. Hiervoor kan je zelf een afspraak maken via www.testenvoortoegang.nl. Je ontvangt de uitslag per mail. Vervolgens kan je de uitslag verwerken in een QR-code in de Corona Check app die gescand wordt bij de entree van het festival.

EN: How does testing for access work?
We ask all our visitors to take a test within 24 hours (probably before the end of the festival at 23:00h) in advance to show that you don’t have COVID-19. This probably means that you should get tested on Saturday morning. Schedule a test appointment on time for this moment. You can make an appointment yourself via Testing for Entry at www.testenvoortoegang.nl. When you receive your result, you can create a QR-code within the Corona Check app which will be scanned at the entrance of the festival.

 

NL: Wanneer kan ik een afspraak maken om me te laten testen?
Test afspraken kunnen vanaf twee weken voor aanvang van het festival worden ingepland.

EN: When can I make an appointment to get tested?
Testing appointments can be scheduled from two weeks prior to the festival.

 

NL: Hoe lang van tevoren moet ik me laten testen?
Je uitslag is naar alle waarschijnlijkheid maximaal 24 uur geldig tot het einde van het festival (zaterdag 14 augustus 23:00 uur). Houdt er dus rekening mee dat je je waarschijnlijk op zaterdagochtend 14 augustus moet laten testen bij Testen voor Toegang, gezien de testlocaties op vrijdagavond vanaf 23:00 uur dicht zijn. Plan voor dit moment tijdig een testafspraak in. Hiervoor kan je zelf twee weken van tevoren een afspraak maken via www.testenvoortoegang.nl. Je ontvangt de uitslag per mail. Vervolgens kan je de uitslag verwerken in een QR-code in de Corona Check app die gescand wordt bij de entree van het festival.

EN: How long in advance do I need to get tested?
Your result is probably valid for a maximum of 24 hours until the end of the festival (Saturday 14 August 23:00). So keep in mind that you will probably have to get tested via ‘Testen voor Toegang’ on Saturday morning, August 14, since the test locations are closed on Friday evening from 11 p.m. Schedule a test appointment in on time for this moment. You can make an appointment for this yourself two weeks in advance via www.testenvoor access.nl. You will receive the result by email. You can then process the results in a QR code in the Corona Check app that is scanned at the entrance of the festival.

 

NL: Wanneer krijg ik de uitslag?
Via Testen voor Toegang (www.testenvoortoegang.nl) kan jij je test inplannen. Op dit moment geven zij aan na één uur je test resultaat te delen. Soms kan het wat langer duren. Let dus op: dit kan veranderen afhankelijk van de drukte dus hou de website in de gaten. Dit is tevens een externe organisatie en wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitslag van jouw test. Indien je geen bericht van hen ontvangt of problemen hebt met je uitslag, neem dan contact op met de CoronaCheck helpdesk via helpdesk@coronacheck.nl of via 088-7770809 (maandag t/m zondag 08:00 tot 20:00 uur).

EN: When will I receive the result of my test?
At Testing voor Toegang via www.testenvoortoegang.nl you can schedule your testing appointment. At this point, they say you will receive your result after one hour. Please note: this can change, depending on how busy it is, so please keep an eye on the website if this changes. Also please be aware this is an external organization, and we are not responsible for the test results. If you don’t receive your result or have any other problems, please contact their customer service at helpdesk@coronacheck.nl or via 088-7770809 (Monday till Sunday 08:00 – 20:00).

 

NL: Wat verandert er bij de entree van het festival?
Bij het betreden van het festivalterrein zal eerst jouw test uitslag via de Corona Check app worden gescand aan de hand van de QR-code. Heb je geen smartphone, dan kan je ook van tevoren jouw QR-code uitprinten. Hierbij wordt ook je ID gecontroleerd. Zorg dus dat je een geldig legitimatiebewijs bij je draagt en deze bij de hand hebt. Tot die tijd vragen we je ook om een mondkapje te dragen. Zodra jij een negatief testresultaat hebt laten zien mag je jouw mondkapje afdoen en doorlopen naar de ticketscan en visitatie. Vanaf dat moment gelden er op het evenemententerrein geen coronamaatregelen/-beperkingen.

EN: What can I expect at the entrance of the festival?
Upon entering the festival site, your test result will be scanned via the QR-code in the Corona Check app. If you don’t have a smartphone, make sure your QR-code is printed out. At the same time we will do an ID check so make sure you have a valid ID with you. Until this time, we’ll also ask you to wear a face mask. Once you’ve showed your negative test result, you can take the face mask off and continue to ticket scan and visitation. From that moment on, there will be no additional COVID measurements.

 

NL: Waar kan ik de Corona Check app downloaden?
Klik HIER voor de app in de App Store
Klik HIER voor de app in de Google Play Store

EN: Where can I download the Corona Check app?
Click HERE to download the app in the App Store
Click HERE to download the app in the Google Play Store

 

 

NL: Moet ik betalen voor de test?
Nee, testen voor toegang is op dit moment gratis.

EN: Do I need to pay for a test myself?
No, testing for access is free at this point.

 

NL: Als ik gevaccineerd bent, moet ik me dan ook nog laten testen?
Naar alle waarschijnlijkheid volstaat alleen een negatieve testuitslag via Testen voor Toegang. Op maandag 2 augustus komt er meer duidelijkheid vanuit de overheid over het testbeleid. Tevens zullen we dan deze FAQ updaten.

EN: Do I need to get tested when I am already vaccinated?
It will probably be the case that only a negative test result via ‘Testen voor Toegang’ will give you access to the festival. On Monday, August 2, there will be a press conference from the government and give more clarity about the test policy. We will also update this FAQ after the press conference.

 

NL: Kan ik me op de festival locatie laten testen?
Nee. We hebben geen test locatie op het festivalterrein.

EN: Can I get tested at the festival site?
No. We don’t have a testing location at the festival site.

 

NL: Kan ik ook een negatieve uitslag van de GGD / andere organisatie laten zien?
Nee. Alleen testresultaten van Testen voor Toegang geven toegang tot het festival. Ga naar www.testenvoortoegang.nl om jouw afspraak in te plannen.

EN: Can I show a negative test result from a different organization?
No. Only results from tests scheduled through Testing for Entry will be accepted for entry. Go to www.testenvoortoegang.nl to schedule your appointment.

 

NL: Ik heb geen smartphone, hoe kan ik dan mijn uitslag via de QR-code laten zien aan de entree?
Je kan ontvangt de uitslag per e-mail. De QR-code kan je dan ook uitgeprint meenemen naar het festival om te scannen.

EN: I don’t have a smartphone, how can I show the QR code with test result at the entrance?
You will receive the test result per email. You can print your QR-code and bring it to the festival to get scanned.

 

NL: Moet mijn ticket gepersonaliseerd zijn?
Nee.

EN: Does my ticket need to be personalized?
No.

 

NL: Ik kom uit het buitenland, kan ik me dan ook laten testen?
Ja, ook dan kan je gewoon een test inplannen via www.testenvoortoegang.nl

EN: I’m coming from abroad, can I get tested as well?
Yes, if you’re from abroud you can also plan your test at www.testenvoortoegang.nl

 

NL: Wat als er reisrestricties gelden vanuit mijn land van herkomst. Heb ik dan recht op een refund?
Als er op dat moment dingen veranderen in het reisadvies waardoor je niet meer in staat bent om te komen, stuur ons dan een e-mail met alle informatie. In dat geval gaan we op zoek naar een passende oplossing en kijken we of een refund mogelijk is.

EN: What if there are (travel)restrictions in my country which prevent me from coming to the event? Am I entitled to a refund?
If anything changes regarding travel restrictions which prevent you from coming to the festival, please send us an email with all information. In that case we’ll look for a fitting solution and see if a refund is possible.

 

NL: Wat als ik positief test voorafgaand aan het festival?
Indien je positief getest bent voor het festival, stuur ons een mail met een kopie van je test resultaat. Je kan er dan voor kiezen om een refund aan te vragen of je ticket te verkopen op Ticketswap.

EN: What if I test positive prior to the festival?
If you’re tested positive prior to the event, please send us an e-mail with a copy of your test result. You can either choose to request a refund or sell your ticket on Ticketswap.

  

NL: Wat als een vriend(in) positief test maar ik niet, kan ik dan ook een refund krijgen?
Nee. Als jij negatief getest bent hebt kan je geen refund aanvragen. Wil je niet meer komen zonder je vriend(in)? Dan kan je het beste je ticket verkopen via Ticketswap.

EN: What if my friend tests positive but I don’t? Can I get a refund?
No. If your result is negative, you can’t ask for a refund. If you don’t want to go without your friend, it’s best to sell your ticket on Ticketswap.

 

NL: Ik moet in quarantaine omdat ik in aanraking ben gekomen met iemand die positief is getest op COVID-19. Wat nu?
We kunnen je geen refund aanbieden. In dat geval kan je het beste je ticket verkopen via Ticketswap.

EN: I have to go in quarantine because I came in touch with someone who tested positive for COVID-19. What now?
We can’t offer you a refund. In that case it’s best to sell your ticket through Ticketswap.

 

NL: Kan ik mijn ticket doorverkopen op Ticketswap als ik positief test?
Ja, dat kan.

EN: Can I sell my ticket on Ticketswap if I test positive?
Yes, that’s possible.

 

NL: Ik wil geen toegangstest doen. Wat nu?
Wij volgen de richtlijnen van de overheid om het festival zo veilig mogelijk plaats te laten vinden. Indien je besluit geen toegangstest te doen, dan word je niet toegelaten tot het festival. We bieden hiervoor geen refund aan van de (aan)betaling van jouw ticket. Je kunt je volledig afbetaalde en ontvangen ticket verkopen op Ticketswap.

EN: I don’t want to get tested. What to do now?
We follow the guidelines that are set by the government to organize the festival as safely as possible. If you decide not to get tested before the event, you will not be able to access the festival. We don’t offer a refund for the (down)payment you’ve made for your ticketYou can sell your fully paid and received ticket on Ticketswap.

 

NL: Moet ik een mondkapje dragen?
Tot het moment van het betreden van het terrein volgen we de richtlijnen van de overheid. Dat betekent op dit moment dat we onze bezoekers vragen om in de pendelbus en tot aan de entree waar je uitslag wordt gescand een mondkapje te dragen. Op het moment dat jouw negatieve uitslag wordt gescand mag je mondkapje af.

EN: Do I have to wear a face mask?
Until you are at the festival site, we ask you to follow all guidelines from our government. We ask all our visitors to wear a face mask when using our shuttle service and until you’re test result is scanned at the entrance. Once your negative test result is scanned, you can take it off.

 

NL: Moet ik 1.5 meter afstand houden?
Totdat jouw negatieve test resultaat is gescand aan de entree, vragen we je om afstand te houden van andere bezoekers. Eenmaal binnen is het niet nodig om afstand te houden.

EN: Do I need to keep 1.5 meters distance from other people?
Until your negative test result is scanned, we still would like to ask you to keep your distance from other visitors. Once you’re through the gates, it’s no longer needed to keep distance.

 

NL: Wat gebeurt er met mijn test gegevens?
Jouw gegevens worden op geen enkele manier opgeslagen door ons als organisatie. Je blijft zelf in beheer van jouw uitslag.

EN: What happens with my test data?
Your test data will not be saved by our organization in any way possible. You will remain in control of your test data.

 

NL: Wie is er aansprakelijk bij een besmetting tijdens het festival?
Bezoek aan het festival is voor bezoekers op eigen risico.

EN: Who is liable in the event of an infection during the festival?
Visiting the festival is at visitors’ own risk.

iLost logo